Dear someone

Ngồi gõ mấy dòng này mà không biết bao giờ mới gửi được hoặc có lẽ vĩnh viễn anh sẽ không đọc được. Nhưng không viết ra thì trong lòng thấy bứt rứt không yên. Aigoo, anh đọc cái này chắc nghĩ em bị điên mất. Nhất định anh sẽ nghĩ em bị điên :3… Continue reading Dear someone

Advertisements